Maart

Verkeersmaatregelen NSS Top 24/25 maart 2014

Op maandag 24 en dinsdag 25 maart is de internationale conferentie de Nuclear Security Summit 2014 (NSS) in het World Forum in Den Haag om internationale afspraken te maken over het voorkomen van nucleair terrorisme. Tijdens de top bezoeken 58 regeringsleiders, 5000 delegatieleden en 3000 journalisten ons land. Het is de grootste top die ooit in Nederland is georganiseerd. Voor een goed verloop van deze top worden veiligheids- en verkeersmaatregelen genomen die van invloed zijn op de bereikbaarheid van de Randstad.

Bereikbaarheid Lisse

Mocht u gebruik maken van de Regiotaxi houdt u dan rekening met vertragingen. Meer informatie vindt u op de website van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Wanneer u gebruik wilt maken van het busvervoer, kijk dan vooraf op de website van Arriva.

Bereikbaarheid Randstad

De nucleaire top heeft van zondag 23 tot en met dinsdag 25 maart grote gevolgen voor het verkeer in de Randstad en dus ook de Duin- en Bollenstreek. Vanwege het vervoer van delegaties van en naar Schiphol, Den Haag en Noordwijk zijn van tijd tot tijd de A4, A44/N44, N206 afgesloten. Advies is om deze wegen tijdens de top te mijden en om thuis te werken, de trein te pakken of de fiets. Rijkswaterstaat informeert de weggebruiker via de bekende website Van A naar Beter.

Waarom wordt deze top gehouden?

President Obama noemde in 2009 nucleair terrorisme als één van de grootste bedreigingen voor de internationale veiligheid. De kans dat terroristen met nucleair materiaal een aanslag plegen, is wellicht klein. Maar als het gebeurt, dan zijn de gevolgen enorm. Daarom is er de NSS. Op deze internationale top worden afspraken gemaakt met als doel nucleair terrorisme wereldwijd te voorkomen.
Meer informatie vindt u op de website van NSS 2014.